Grzegorz Brzozowskireżyseria i scenariusz

–  ur 1983, studiował socjologię, psychologię i reportaż na Uniwersytecie Warszawskim (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne) oraz na Uniwersytecie w Utrechcie. Obecnie pracuje nad doktoratem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się badaniem europejskich wspólnot festiwalowych w perspektywie socjologii religii i antropologii performansu. Redaktor i szef działu recenzji “Patrząc” na portalu “Kultura Liberalna”. Od sześciu lat couch-surfuje.

Absolwent Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, film dokumentalny poznawał pod opieką Marcela Lozińskiego, Jacka Bławuta i Vity Zelakeviciute. Reżyser, autor scenariuszy; w filmie fascynuje go prowokowanie przypadkowych, intensywnych spotkań między przedstawicielami różnych kultur. Zdarzyło mu się raz zagrać w etiudzie o pociągowych romansach.

Dzisiaj w Warszawie, bo tutaj przędzie żywot doktoranta. Jutro tam, gdzie da się dojechać na rowerze (najchętniej festiwal Burning Man).

Filmy warsztatowe:

Lost in Train Station – 8′, 2010, etiuda zrealizowana na trasie kolejowej Talin-Stambuł w ramach projektu Nisi Masa Istanbul Express; premiera w Cannes Short Film Corner 2011

Fito-dreams – 10’40”, 2009 etiuda zrealizowana w ramach Szkoły Letniej Rosyjskiego Państwowego Instytutu Konematografii im. S.A. Gerasimowa (VGIK) w Kaliningradzie

Stolarz – ‘4, 2010, prod. Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy; etiuda studencka

Rodzina wypędzonych – ’29, 2008, prod. Instytut Adama Mickiewicza; pokazywany na polsko-izraelskiej wystawie “Marzec 68: Pożegnania i powroty” w Szwecji i Izraelu.

W przygotowaniu:

“Warsaw Masala” – film realizowany w ramach projektu Pierwszy Dokument Studia Munka

***

Director and script writer – born in 1983, studied sociology, psychology and reportage at University of Warsaw and Utrecht Universiteit. Now working on a Ph.D. at the Institute of Sociology at University of Warsaw, conducting a research on modern festival communities through the lens of anthropology of performance and sociology of religion. Apart from this works as an editor and chief of the film review section in “The Liberal Culture” weekly magazine.

Graduated from documentary course at Andrzej Wajda Master School of Film Directing, with teachers: Marcel Łozinski, Jacek Bławut, Vita Żelakeviciute. Works as a documentary director and script author. As a filmmaker, he particularly enjoys provoking accidental, intense meetings between the representatives of different cultures. He happened to act once in a short movie about train romances.

Today in Warsaw, cause here the life of a Piled High and Deep is most exciting. Tomorrow wherever I can get on a bike (Burning Man Festival, preferably).

Student filmography:

 Lost in Train Station – 8′, 2010 – student documentary realised on the train route Tallinn – Istanbul, organized by Nisi Masa Istanbul Express project; premiere at Cannes Short Film Corner 2011

 Fito-dreams – 10’40”, 2009 – student documentary realised within VGIK Summerschool, Kaliningrad; awarded at Baltic Debuts festival 2009

The Carpenter – ‘4, student film produced by Wajda School

 The Family of Exiles – ’29, 2008, produced by Adam Mickiewicz Insitute, shown on Polish-Israeli exhibition in Sweden and Israel, commmorating March 1968 events in Poland

In preparation:

 Warsaw Masala – film realised within “First Documentary” project at Studio Munka

 ***

Magda Kowalczyk  – zdjęcia

operatorka,  ukończyła Lódzką Szkołę Filmową oraz Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Reżyserka filmu “Przy rzece”, nagrodzonego na Wiesbaden Film Festival 2008. Autorka zdjęć m.in. do “Bon Appetit” Kuby Maciejko, “Labiryntu” 3D Agnieszki Kowalczyk.

Dzisiaj w Warszawie, bo tu się urodziła, jutro w Szwecji, Paryżu i Londynie – bo tam kręci/ te miejsca ją kręcą (także w 3D)

***

Director of Photography – graduated from Łódź Film School and Andrzej Wajda Master School of Film Directing. She directed “By the river”, awarded at Wiesbaden Film Festival 2008. Worked as a cinematographer for Kuba Maciejko “Bon Appetite” and Agnieszka Kowalczyk “The Labirynth 3D” movies (among others).

Today in Warsaw, cause she was born here. Tomorrow in Sweden, Paris and London – cause these places excite her professionally / or she excites them (also in 3D).

***

Dariusz Wancerzudźwiękowienie

–  muzyk i reżyser dźwięku. Pasjonat wszelkiej sztuki, która niesie ze sobą emocje. Współtworzył zespół Carrion. Udźwiękowił m.in. filmy “Paparazzi” Piotra Bernasia oraz “Taniec śmierci. Sceny z Powstania Warszawskiego” Leszka Wosiewicza.

Dzisiaj w Warszawie, bo moje życie stwierdziło, że obecnie właśnie tu jest dla mnie właściwy czas. Jutro? Jutro poczekam na to, co nowego to życie mi podaruje

***

Sound director – musician and sound director, passionate for all art that brings some emotions. He was a part of “Carrion” music band. Sound director for “Paparazzi” by Piotr Bernaś and “Dance of the dead. Scenes of the Warsaw Uprising” by Leszek Wosiewicz.

Today in Warsaw, cause my life decided it’s the good time for me here. Tomorrow I will wait for whatever this life brings me.

***

Ala Kizińska – kierownik produkcji

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych dla Producentów Filmowych i Telewizyjnych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Od kilku lat współpracuje na stałe ze Szkołą Wajdy jako kierownik produkcji filmów fabularnych oraz dokumentalnych.

“Dzisiaj w Warszawie, bo to, wbrew pierwotnym obawom, fajne miejsce. Jutro zobaczymy, gdzie los zaprowadzi, a tymczasem cieszmy się tym, gdzie jesteśmy dzisiaj”

***

Production manager – graduate of the Academy of Economics in Ponań and postgraduate studies for film prodcers at Warsaw Film School. Since few years cooperates with Wajda School as a production manager of fiction and documentary movies.

“Today in Warsaw, as – against my initial fears – it turned out to be a fun place. Tomorrow, we’ll see where the fate leads me. In the meantime, let’s just enjoy where we are today”

***

Miłosz Hermanowicz – montażysta

Dorastał we Francji, gdzie studiował informatykę, do której następnie – już w Polsce – dołączył montaż filmowy. Obecnie: montażysta wolny strzelec. Od 2 lat urzeczywistnia się jego marzenie z dawnych lat, któremu poświęca dalszy rozwój zawodowy: sztuka obrazu stereoskopowego. Montował m.in. “Labirynt 3D” Agnieszki Kowalczyk, współpracował z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”. Kocha ludzi z sercem.

 Dzisiaj w Warszawie, bo chciałem lepiej poznać korzenie mojej rodziny, jutro tam gdzie zapuszczę własne korzenie.

***

Editor –  grew up in France, where he also studied IT. After finishing his film editing studies in Poland he works now as a freelance editor. Since two years he makes his dream come true: he works with the art of stereoscopic images, which he shall continue in future. He edited – among others – “The Labirynth 3 D” by Agnieszka Kowalczyk, cooperated with the Association of the Creative Initiatives “ę”. Loves people of the heart.

Today in Warsaw, cause I wanted to get to know my family roots better; tomorrow – wherever I shall put down my own roots.

http://www.miloszhermanowicz.com
***

Piotr Mendelowski – montażysta 

Absolwent Szkoły Filmowej we Wrocławiu na kierunku Realizacja Filmowa, członek Polskiego Stowarzyszenia Montażystów PSM. Pracuje od 8 lat w zawodzie. Montaż m.in. filmów “Nauczanie początkowe” oraz “Portret z pamięci” Marcina Bortkiewicza, nominowanego do prestiżowej sekcji Directors’ Fortnight Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Dzisiaj w Warszawie, bo tu jest teraz mój dom. Jutro gdziekolwiek byle wśród przyjaciół.

***

Editor – Piotr Mendelowski is a graduate of Wrocław Film School and member of the Polish Association of Editors. Within his 8 years of work experience he edited among others: “Early Learning” and “Drawn from Memory” by Marcin Bortkiewicz, nominated to the section Director’s Forthinght within the International Film Festival in Cannes.

Today in Warsaw, because here is my home. Tomorrow wherever, as long as my friends are with me.

***

Aleksandra Niepsuj – Autorka plakatu

Ukończyła dyplomem z wyróżnieniem Wydział Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych  w Pracowni Grafiki
Wydawniczej. Studiowała także w Escola Superior de Artes e Design w Matosinhos oraz Faculdade de Belas Artes w portugalskim Porto. Jest
laureatką Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Uprawia grafikę projektową
(plakat, wydawnictwo, identyfikacja, typografia) oraz warsztatową (serigrafia). Równolegle współpracuje jako ilustratorka z różnymi wydawnictwami i instytucjami. W swoim dorobku ma wiele wystaw w Polsce i zagranicą, w tym w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Bułgarii i Portugalii. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni.

Dzisiaj w Warszawie, bo Warszawa jest super, jutro u babci, na babkę i herbatę.

***

Poster author – Aleksandra Niepsuj graduated from the Fine Art Academy in Lodz and obtained a MFA in Graphic Design. While completing degree, she studied abroad in Portugal at Escola Superior de Artes e Design and Faculdade de Belas Artes. Currently, she is teaching Spatial Graphics and Poster Design at my alma mater. She has successfully worked as an illustrator and designer in Poland and abroad.

Today in Warsaw because Warsaw is great, tomorrow at my grandma’s
home, enjoying cake and tea.

http://aleksandraniepsuj.blogspot.com/

***

Paula i Karol – muzyka

Więcej w zakładce: Soundtrack

***

Advertisements